Nguồn và dây kết nối cho Raspberry Pi 5

Hỗ trợ trực tuyến
Raspberry Pi 5 Official Display Cable

--- Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước ---

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Raspberry Pi

Cable CSI Camera dành cho Raspberry Pi 5 và Raspberry Pi Zero

Sản phẩm không bao gồm Raspberry Pi 5 và RPI Camera (Only Cable CSI)

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Raspberry Pi 5 Official Camera Cable

--- MLAB đang có sẵn bản 200mm. Phiên bản 300mm và 500mm cần đặt hàng trước ---

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Raspberry Pi

Cable CSI Camera dành cho Raspberry Pi 5 và Raspberry Pi Zero

Sản phẩm không bao gồm Raspberry Pi 5 và RPI Camera (Only Cable CSI)

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu