NVIDIA Jetson TX2

Hỗ trợ trực tuyến
HOT
NVIDIA Jetson TX2 NX Module

--- Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước ---

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ NVIDIA

Bản nâng cấp mạnh mẽ từ Jetson Nano Module 4GB

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

HOT
NVIDIA Jetson TX2 Developer Kit, AI Supercomputer-on-a-module

--- Sản phẩm đang tạm thời hết hàng ---

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ NVIDIA.

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.