NVIDIA Jetson Xavier AGX

Hỗ trợ trực tuyến
HOT
NVIDIA Jetson AGX Xavier Developer Kit, Deploy AI-Powered Autonomous Machines at Scale

--- Tham khảo NVIDIA Jetson Orin AGX phiên bản cao cấp thay thế cho Xavier AGX ---
---Sản phẩm Jetson AGX Xavier hãng NVIDIA đã ngừng sản xuất ---

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ NVIDIA

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Bộ sản phẩm được bảo hành 06 tháng.

 

NVIDIA Jetson AGX Xavier Industrial

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ NVIDIA

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng 

NVIDIA Jetson Xavier AGX

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ NVIDIA

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

Bộ tản nhiệt Official dành cho NVIDIA Jetson Xavier NX Module

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

HOT
Jetson Xavier AGX H01 Kit with NVIDIA Jetson Xavier AGX processor, 32 TOPs, Wi-Fi, Aluminum case with cooling fan, pre-installed JetPack System

Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ SeeedStudio

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng