Module thời gian thực RTC

Hỗ trợ trực tuyến
HOT
DS1307 RTC Module dành cho Raspberry Pi

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 3 tháng

Mạch Thời Gian Thực RTC DS3231 Cho Raspberry Pi

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

- 21%
Power Management HAT cho Raspberry Pi with Embedded Arduino MCU and RTC

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare.

Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn VAT cho quý khách hàng, đơn vị có nhu cầu.

Module thời gian thực dành cho Raspberry Pi - RTC (DS1307)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng

Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước.

Hỗ trợ kĩ thuật trong suốt quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

Module thời gian thực độ chính xác cao dành cho Raspberry Pi - RTC (DS3231)

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng.

Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước.

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

Module thời gian thực - PCF8563

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT

Adapter Board ARPI600 cho Arduino và Raspberry Pi

Hàng nhập khẩu chính hãng từ Waveshare 

Thuận tiện cho việc kết nối Raspberry Pi với Arduino Shield, module XBee, 

Hỗ trợ kĩ thuật trong quá trình sử dụng 

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu