Hỗ trợ trực tuyến
HOT
SIM7070G NB-IoT / Cat-M / GPRS / GNSS HAT dành cho Raspberry Pi, global band support

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

4G / 3G / 2G / GSM / GPRS / GNSS HAT for Raspberry Pi, LTE CAT4, for Southeast Asia, West Asia, Europe, Africa

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

SIM7000C NB-IOT / eMTC / EDGE / GPRS / GNSS  HAT cho Raspberrry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

Sim7020E NB-IOT HAT cho Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.