Module 4G/3G/2G/GNSS dành cho NVIDIA Jetson Nano

Hỗ trợ trực tuyến
USB GPS Ublox UBX-G7020-KT với cable nối dài 2m (tương thích với Raspberry PiLattePandaJetson Nano)

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 3 tháng

HOT
SIM7600CE-CNSE 4G / 3G / 2G HAT for Raspberry Pi

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng

HOT
Sim7600G-H HAT for Raspberry Pi, 4G / 3G / 2G / GSM / GPRS / GNSS, LTE CAT4, the Global Version

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

HOT
SIM7600G-H 4G DONGLE, GNSS Positioning, Global Band Support

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng 

Xuất hoá đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu 

HOT
SIM7600G-H 4G / 3G / 2G / GNSS Module for Jetson Nano, LTE CAT4, Global Applicable

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

- 7%
4G / 3G / 2G / GSM / GPRS / GNSS HAT for Raspberry Pi, LTE CAT4 module SIM7600

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Wavesahre

Sản phẩm tương thích với Raspberry Pi và NVIDIA Jetson Nano

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

Sản phẩm được bảo hành 6 tháng