Camera USB

Hỗ trợ trực tuyến
HOT
Camera Nội Soi Chống Nước USB 3 trong 1 dành cho NVIDIA Jetson Nano, Raspberry Pi và PC

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 03 tháng.

HOT
USB Camera dành cho Raspberry Pi and NVIDIA Jetson Nano

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 03 tháng.

 

HOT
USB Camera (A) IMX258 13MP Auto Focus, công nghệ OIS chống rung

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng 

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng

 

HOT
USB Camera (A) IMX179 8MP Ultra High Definition, Embedded Mic

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ các dòng máy tính mini như Raspberry Pi, NVIDIA Jetson Nano và LattePanda...

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng

Camera AutoFocus 5MP UVC LattePanda

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng của DFRobot

Hỗ trợ các dòng máy tính mini như Raspberry Pi, NVIDIA Jetson Nano và LattePanda...

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng.

Xuất hóa đơn GTGT.

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng 

USB Camera (A) Auto Forcus

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ các dòng máy tính mini như Raspberry Pi, NVIDIA Jetson Nano và LattePanda...

Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng