I2C camera

Hỗ trợ trực tuyến
HOT
Camera nhiệt tầm xa MLX90640 IR Array, 32-24 pixel, 55° FOV

Camera nhiệt tầm xa MLX90640 giải pháp cho mùa Covid19

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

HOT
Camera nhiệt tầm xa MLX90640 IR Array, 32×24 pixel, 110° FOV

Camera nhiệt tầm xa MLX90640 giải pháp cho mùa Covid19

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu