AI Vision Kit

Hỗ trợ trực tuyến

MLAB xin giới thiệu đến Quý khách hàng sản phẩm AI Vision Kit với các ứng dụng trong Smart Camera, Robot AI, Education...

Raspberry Pi AI Kit

--- Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước ---

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Raspberry Pi

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng

 

OpenMV Cam H7 Plus

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 03 tháng

HOT
ASUS Tinker Board 2S

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ ASUS

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng 

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm bảo hành chính hãng 12 tháng

HOT
Xilinx Kria KV260 Vision AI Starter Kit - SK-KV260-G

Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước 

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Xilinx 

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 03 tháng.

HOT
Horned Sungem AI Vision Kit

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Horned Sungem

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng.