Phụ kiện Compute Module

Hỗ trợ trực tuyến
Raspberry Pi CM4 To 3B Adapter, Alternative Solution for Raspberry Pi 3 Model B/B+

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

CM4 To Pi 4B Adapter for Raspberry Pi, Alternative Solution for Raspberry Pi 4B, CM4 optional

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

HOT
Dual Gigabit Ethernet Mini Box Designed for RPI CM4

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

*** Sản phẩm không bao gồm Raspberry Pi Compute Module 4

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng

Compute Module IO Board with PoE Feature, for Raspberry Pi CM3+

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

HOT
Board mở rộng Raspberry Pi Compute Module 4 (with Case) chuẩn công nghiệp tích hợp 5G/4G và POE

__Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước__

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng

HOT
Raspberry Pi Compute Module 4 IO Board With PoE Feature, for all Variants of CM4

Quý khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng trước 

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng

 

HOT
PCIe TO USB 3.2 Gen1 Adapter 4x HS USB dành cho Raspberry Pi Compute Module 4 IO Board

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng

 

HOT
Camera IMX477-160 12.3MP dành cho NVIDIA Jetson Nano / Raspberry Pi Compute Module

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị cớ nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng

HOT
Raspberry Pi Compute Module 4 io base box b ( không bao gồm compute)

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ DFRobot

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

HOT
Raspberry Pi Compute Module 4 IO Board

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Raspberry Pi

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 6 tháng

HOT
Board mở rộng Raspberry Pi Compute Module CM3 / CM3+(with Case) chuẩn công nghiệp tích hợp 4G và POE

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Tương thích với các dòng Raspberry Pi Compute Module CM3 / CM3+.

Hỗ trợ kết nối wifi, 4G và PoE

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng.

HOT
Binocular Stereo Vision Expansion Board For Raspberry Pi Compute Module, Small Size

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn GTGT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu

Sản phẩm được bảo hành 06 tháng