NVIDIA Jetson Orin NX Developer Kit

Hỗ trợ trực tuyến
Jetson Orin NX AI Development Kit For Embedded And Edge Systems, Options for 8GB/16GB Memory

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ NVIDIA

Bản nâng cấp mạnh mẽ từ Jetson NX Xavier Developer Kit

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng 

Vỏ hộp Metal dành cho NVIDIA Jetson Orin tích hợp nút nguồn, anten và đế camera đôi

Vỏ hộp cho NIVIDA Jetson Orin phiên bản mới nhất

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Waveshare

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu

NVIDIA Jetson Orin NX AI Development Module, System-on-Module, NANO Size

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ NVIDIA

Bản nâng cấp mạnh mẽ từ NVIDIA Jetson NX Xavier

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng

Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng